Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, bir kurumun imzasıdır. Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.Bir başka anlatımla, Kurumsal kimlik bir kurum ya da kuruluşun felsefesi, halk önündeki kimlik tasarımı, kamuoyu ile iletişimi, duruş ve davranışını kapsayan bir kimlik çalışması ve kurum ya da kuruluşun toplum önündeki yüzüne verilen isimdir.

Kurumsal kimlik bir şirket, kurum ya da kuruluşun sadece amblemi ve logosu değil, şirketin hedef kitleleri üzerinde yaratmayı amaçladığı etkiye yöneliktir.Uluslararası markaların dünya çapındaki tüm ofislerinin aynı tarzda dekore edilmesi, ürün ambalajlarının aynı görsel kimliği yansıtması da buna örnek teşkil etmektedir.Kurumsal kimlik bir şirket kurum ya da kuruluşun kendini ifade etme şeklidir. Tüm kurumların kendilerine özel bir kurumsal kimlik kitapçığı olmalıdır.

Kurumsal Kimliğin Önemi

Kurumsal Kimlik, firmanın görünen yüzüdür. Başarının en önemli unsuru markanın topluma bırakmış olduğu konum, karakter ve imajdır.Kimlik standartların bir strateji gibi kullanılması müşteri üzerinde güven yaratır.

Neden Kurumsal Kimlik?

Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe “farkı fark ettirmenin” en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, ön yargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.

Reklam için hedef sağlamak, bulmak. Medyayı bilgilendirmek. Satışları teşvik etmek. Kurumun itibarını oluşturmaya yardım etmek. Çalışanlar için bir kimlik yaratmak. Kazancı haklı çıkarmak ve bunun rolünü açıklamak. İç uyumu oluşturmaya ve çalışanlar arasında değerleri tespit etmeye ve paylaşıma yardım etmek. Finansal kurumlar ve yatırımcıları etkilemek. Kurumun yeni yönetimine ve isim değişikliğine işaret etmek. Halkla, yönetimle, özel gruplarla ve diğer fikir liderleri ile iyi giden ilişkileri geliştirmek, desteklemek. Rekabete dayanan konumlandırma stratejisi olarak kimlik çalışmalarını kullanmak.