E-Ticaret Sistemleri

E-Ticaret modelleri şirketlerin uluslararası pazarlara açılmasına yardım etmektedir. Bu yeni pazar, hayatlarının önemli bir kısmında internet kullanan yüz milyonlarca insandan oluşmaktadır ve burada herhangi bir coğrafi sınır da yoktur.

Ayrıca, iletişim teknolojilerinin sağladığı hız, ucuzluk ve güven pazarlama stratejileriyle birleştiğinde, global olarak, işletmelerin karlılığını arttırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de, 2008 yılında e-ticaret işlem hacmi 8 milyar TL yükselmiştir. Krizde de e-ticaret hız kesmemiş % 47 büyümüştür. Bu da Türkiye’de e-ticaret olgusunun hızlı bir şekilde önem kazandığını ve hacmin gün geçtikçe arttığını gösterir.

E-ticaretle birlikte büyük firmalarla eşit şartlarda yeni pazarlara ulaşabilecek, satış ve tedarik maliyetlerinizi azaltabilecek, 7 gün 24 saat satış yapabilecek, her türlü ürünü doğrudan tüketiciye pazarlayabilecek, farklı yüzlerce ürünü inceleme, sergileme, bunlar arasında karşılaştırma yapabileceksiniz. Üstelik bunların hepsini ve daha fazlasını rahat, hızlı, daha az zaman harcayarak, güvenli bir ortamda yapabileceksiniz.

E-Ticaretin firmanıza sağlayacağı avantajlar?

Müşteri sadakati. Karlılığın artması.Ürün tanıtımı için gerekli zaman ve yatırımda ekonomi sağlamak.Satış maliyetlerini azaltma.Tedarik maliyetini azaltma. Yeni pazarlara ulaşma. 24 saat 7 gün satış. Katalog basımı ve dağıtımında sıfır maliyet. Markalaşmanın sağlanması.

Elektronik ticaretin stratejik önemi

Elektronik ticaret ve internetteki hızlı büyüme, bilgisayar ve bilgi programlarına olan talebi arttıracağı gibi, çeşitli sektörlerde de önemli değişimlere yol açabilecektir.

E-Ticaret alternatif ticaret kanallarının başında yer almaktadır. Rekabetin kızgınlaştığı bu dönemde firmalar artık ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için tüm fırsatları değerlendirmek zorundadır.